• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kuchnia perska: Smaki Bliskiego Wschodu

Często okazuje się, że stres ma prawo wywołać depresję, gdy pojawia się niespodziewanie oraz jest wyjątkowo silny. Tak samo jest w przypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej objawy depresji występują znacznie częściej niż w innych ciężkich życiowych sytuacjach. Stres może spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji czy też być czynnikiem ją wywołującym. Takie zdarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, czy śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, jaka przepełni kielich – wtenczas pomoże ANCHOR. Mozolnie trwające problemy życiowe powodują wyolbrzymienie incydentalnych kłopotów. Z doświadczenia nie ulega wątpliwości, że czynnikami wyzwalającymi ma prawo być także utrata szacunku do siebie, czy również destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że elementami wyzwalającymi nie musi być dowolna strata. Każdy z nas odpowiada na stres i nie wolno przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w której ma okazję pojawić się chandra, i kiedy obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Czytaj dalej

2. Przeczytaj to

Kuchnia wietnamska: Pho i inne smaki Wietnamu

Categories: Kulinaria

Comments are closed.