• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Odkrywanie Tajlandii: Poza turystycznymi ścieżkami

Studnie są w stanie być różne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym terenie. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały poprawnie rzeczową wydajność, a na obszarze nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie powinny posiadać należytą głębokość, żeby rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z pierścieni betonowych bądź z tworzywa sztucznego – wypróbuj wiercenie studni poznań. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do kończenia przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia porządnego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru stosownej ilości wody.

1. Wejdź

2. Przeczytaj więcej

5 powodów, dla których warto odwiedzić Nową Zelandię

Categories: Turystyka

Comments are closed.